Julbord & Skattefria gåvor

Julgåvor skattefria

Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter.

Julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer får kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan. Se information på Skatteverket.se.

Julbord går under reglerna för intern representation och två stycken per år är tillåtet. Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla inom vissa gränser. Se information på Skatteverket.se.

Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är avdragsgilla enligt reglerna för arbetsresor.